Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.mgopslagow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-28
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Szner, adres poczty elektronicznej gops@lagowgmina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413437059. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Do budynku w którym mieści się MGOPS prowadzą trzy wejścia: dwa wejście od ul. Rynek, w tym wejścia główne oraz wejście tylne od strony parkingu przy ul. Spacerowej. Brak barier architektonicznych, do urzędu można bezproblemowo podjechać wózkiem dla niepełnosprawnych i wjechać nim na parter budynku. Na parterze dostępna jest winda dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są również rampy zamontowane na schodach umożliwiające zjazd wózkiem na niższy parter. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszego wejścia do budynku od ulicy Rynek.

Obok budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, zarówno od ulicy Rynek jak i od ulicy Spacerowej

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy TabShiftTabEnter i strzałek kierunkowych)

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • wyróżnienie odnośników.
  • Zmiana kontrastu.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny